::: << Prev ::: Notes ::: Next >> :::  
Click to see next picture
25 of 28. Strelitzia nicolai, the White Bird of Paradise plant.