::: << Prev ::: Notes ::: Next >> :::  
Click to see next picture
19 of 28. Tournefortia hirsutissima, known as Hierba Rasposa.