::: << Prev ::: Notes ::: Next >> :::  
Click to see next picture
46 of 65. Pleurothallis obovata.