::: << Prev ::: Notes ::: Next >> :::  
Click to see next picture
47 of 65. Pleurothallis dentipetala.