::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
02 of 36. Lemon verbena bush (Aloysia citriodora)